Capa: Bruno Shinoda - Ao Vivo No Castelo Ra Tim Bum

Ao Vivo No Castelo Ra Tim Bum