Capa: Bruno Shinoda - Ao Vivo No Castelo Ra Tim Bum